Ви ги најавуваме следните настани:
info mladi@kreativni

Работилница за современа кулинарикa

- ГАЛЕРИЈА -

Работилница за современа кулинарикa

- ГАЛЕРИЈА -

Работилница за мода и костим готови модели

- ГАЛЕРИЈА -
  Работилницата за WEB дизајн одржана на ден 07.05.2016 во Факултетот за информатички науки и компјутерско инженерство „Св. Кирил и Методиј" - ФИНКИ

- ГАЛЕРИЈА -

Работилница за современа кулинарика 27.04.2016

- ГАЛЕРИЈА -

Работилица за макети одржана на 27,04,201 предводена од проф. Мартин Гулески

- ГАЛЕРИЈА -

Работилница за снимање на кратко сценарио и снимање на краток филм


- ГАЛЕРИЈА -

Работилница за изработка на макети со учениците од средното училиште „Здравко Цветковски"

- ГАЛЕРИЈА -

Работилница за современа кулинарика со учениците од средното училиште „Лазар Танев“


- ГАЛЕРИЈА -

Работилница за мода и костим одржана на 19 04 2016 во средното училиште Кочо Рацин

- ГАЛЕРИЈА -
Започна работилницата  за WEB дизајн  во соработка со Факултетот за информатички науки и компјутерско инженерство „Св. Кирил и Методиј“ - ФИНКИ

- ГАЛЕРИЈА -

Работилница во филмско студио со учениците од Орце Николов.

- ГАЛЕРИЈА -

 

 

 

 

Работилницата за развој на кратко сценарио и снимање на краток филм се одржа на ден 04.04.2016г водена од професорот Небојша Јовановиќ, Во просториите на ЈУ Конгресен центар Александар Македонски - Скопје на мала сцена. На работилницата учениците гледаа два кратки филма кои одпосле ги анализираа, уцениците веќе имаат замислено идеи за филм и се спремаат за сценарио

- ГАЛЕРИЈА -

Работилницата за развој на кратки сценарија и снимање на кратки филмови,, во средното училиште Орце Николов, во рамките на проектот ,, Инфо Млади@креативни” – 2016 година,
ЈУ Конгресен Центар Александар Македонски со проектната иницијатива ,,Инфо Млади@креативни со покровителство на Градот Скопје е проект за едукација, интеракција и подигнување на свеста на средношколците, низ директно нивно вклучување  со учество во работилници од повеќе аспекти кои ќе придонесат за реализацијата на овој проект под менторство на режисерот Небојша Јовановиќ

 

- ГАЛЕРИЈА -

На ден 28.03.2016г се одржа работилница за развој на кратки сценарија и снимање на кратки филмови  во средното училиште „Орце Николов“реализирана од страна на професорот Небојша Јовановиќ
Теоретско запознавање  со филм како медиум, техники за пишување на сценарио и изразни средства на филмот, Професорот и учениците споделуваа идеи за сценарио на филм.

- ГАЛЕРИЈА -
   
„Мода и костим„ која се одржа на ден 24.03.2016 во средното училиште Кочо Рацин водена од професорката Наташа Андонова
Во работилницата професорката и учениците изработуваа скици за обработка на костим,разгледуваа слики од познати креатори и разменуваа идеи како да дојдат до посакуваниот модел

- ГАЛЕРИЈА -
 
Работилницата се одржа на ден 31.03.2016г  со почеток од 12:00 часот во средното училиште „Кочо Рацин“, работилница ја водеше професорката Наташа Андонова.На оваа работилница учениците ги завршија цртежите и почнаа со изработка на шнитови. - ГАЛЕРИЈА -
Работилницата за мода и костим се одржа на ден 05.04.2016г во Средното училиште „Кочо Рацин“. На работилницата учениците изработуваа шнитови за нивните модели

- ГАЛЕРИЈА -
Во тек е работилницата за мода и костим со учениците од средното училиште „Кочо Рацин"

- ГАЛЕРИЈА -
   
Работилница за изработка на макети

- ГАЛЕРИЈА -

   
Работилница за изработка на макети која се одржа на ден 30.03.2016г во просториите на средното училиште „Здравко Цветковски“ предавањето го водеше професорот Мартин Гулески.професорот ги групираше учениците во три групи и на секоја група им даде да изработат фигурии кои претходно беа нацртани на хамер

- ГАЛЕРИЈА -
 
  На ден 06.04.2016г се одржа работилница за изработка на макети водена од професорот Мартин Гулески.На работилницата учениците изработуваа нови макети

- ГАЛЕРИЈА -
Работилницата за современа кулинарика 14.04.2016

- ГАЛЕРИЈА -
Работилницата за современа кулинарика е во соработка со учениците од Средното училиште на Град Скопје – ,,Лазар Танев”и г-дин Марк Де Јонг, кој е  дел од оваа приказна и со неговото богато искуство и знаење да ја поттикне креативноста кај учениците и да придонесе овој проект да биде успешно реализиран.

- ГАЛЕРИЈА -
 

Работилницата за современа кулинарика се одржа на ден 30.03.2016г во средното училиште „Лазар Танев“  водена од предавачот Марк Де Јонг.Запознавање на учениците и споделување на идеи како до современа кулинарика.

 

- ГАЛЕРИЈА -