Ви ги најавуваме следните настани:
Работилница за Моден дизајн и моделирање
Работилница "Моден дизајн моделирање" во просториите на средното училиште "Кочо Рацин"
 
Работилница "Моден дизајн моделирање" во просториите на средното училиште "Кочо Рацин"
 
Работилница "Моден дизајн моделирање" во просториите на средното училиште "Кочо Рацин" на ден 05,04,2017
 
"Моден дизајн и моделирање" работилница одржана на ден 07.03.2017г која е во рамки на проектот ,,INFOMLADI@KREATIVNI" во средното училиште Кочо Рацин.
Работилница за -Моден дизајн и моделирање одржана на ден 27.02.2017г во средното училиште Кочо Рацин     
 
 
Започна работилницата за "Моден дизајн и моделирање" на ден 23.02.2017г која е во рамки на проектот ,,INFOMLADI@KREATIVNI" во средното училиште Кочо Рацин, ментор на работилницата е Маре Трајковска Стефановска.