Ви ги најавуваме следните настани:
Работилница за Графички дизајн изразување со помош на плакати
 
 
 
Графички дизајн изразување со помош на плакати се одржа на ден 28.02.2017 која е во рамки напроектот INFOMLADI@KREATIVNI во средното училиште Јосип Броз Тито, ментор на работилницата е професор Ладислав Цветковски.