Ви ги најавуваме следните настани:
Работилници за Изработка на Лантерни
Работилница за Изработка на лантерни од рачно правена хартија во просториите на средното училиште Владо Тасевски.
 
 
 

Работилница за Изработка на лантерни од рачно правена хартија одржана на ден 16,03,2017г во просториите на средното училиште Владо Тасевски.

 
Работилница - Изработка на лантерни од рачно правена хартија -  одржана на ден 09.03.2017 во средното училиште Владо Тасевски
 
Работилница за Изработка на Лантерни од рачно правена хартија, се одржа на ден 02,03,2017г. во рамки на проектот INFOMLADI@KREATIVNI во средното училиште Владо Тасевски, ментор на работилницата е Ива Јосифова.