Ви ги најавуваме следните настани:
Работилници за изработка на 3д анимација

Работилница за изработка на 3Д анимација се одржа на ден 11,03,2017г во просториите на факултетот за информатички науки и компјутерско инченерство ФИНКИ.

 
 
Работилница за изработка на 3д анимација одржана на ден 11.03-2017 во просториите на Универзитетот - Св. Кирил и Методиј - факултет за информатички науки и компјутерско инжењерство - ФИНКИ -
 
 Работилница за изработка на 3д анимација одржана на ден 10.03-2017 во амфитеатар на Универзитетот - Св. Кирил и Методиј - факултет за информатички науки и компјутерско инжењерство - ФИНКИ -
На оваа работилница учествуваа ученици од повеке средни училишта