Ви ги најавуваме следните настани:E vo najava
28.02-2019
повеќе 

ИЗВЕШТАЈ ЗА ЗАВРШНА СМЕТКА

ЗА 2017 - 2018 година

 

Допис до Министерство за култура PDF

Извештај 903_PDF

Извештај 603_PDF

Извештај 787 PDF

 

Скопски летен ритам

Настапот на професионалниот хор од Р.Турција и хор Мирче Ацев на денови
на Македонско-Турската музика во рамките на Скопски Летен Ритам 2017