Ви ги најавуваме следните настани:
Скопски летен ритам

Настапот на професионалниот хор од Р.Турција и хор Мирче Ацев на денови
на Македонско-Турската музика во рамките на Скопски Летен Ритам 2017