Ви ги најавуваме следните настани:
INFOMLADI@KREATIVNI - РАБОТИЛНИЦИ 2018

Успешно завршена работилница за ,,Развивање на вебстраници и вебапликации преку  j_avascript“  во проектот ИНФОМЛАДИ@КРЕАТИВНИ.
Успешно завршена работилница за ,,Дигитална фотографија“  во проектот ИНФОМЛАДИ@КРЕАТИВНИ
Успешно завршена работилница за ,,Стоп анимација“  во проектот ИНФОМЛАДИ@КРЕАТИВНИ
 Во рамките на проектот ,,Инфо Млади@креативни,, - 2018г. во СУГС "Никола Карев"се одржа работилницата за"Документарна фотографија во неконтролирани услови и портрет",ментор на работилницата е Игор Тодоровски
 
На ден 21.04.2018г. се одржа работилница по,,Креативно драмско пишување,, во просториите на   СУГС Гимназија ,,Орце Николов,, - Скопје , која е во рамките на проектот ,,ИНФОМЛАДИ@КРЕАТИВНИ“ . Ментор на работилницата е Милош Андоновски
 

На ден 05.04.2018г и на ден 18.04.2018 е одржана работиница под наслов СТОП АНИМАЦИЈА во просториите на средното училиште СУГС "Јосип Броз Тито".

 
На ден  17.04.2018g.  во рамките на проектот ,,ИНФОМЛАДИ@КРЕАТИВНИ“  се одржа работилницата по,,Креативно драмско пишување,, во просториите на средното училиште СУГС Гимназија ,,Орце Николов,, - Скопје  . Ментор на работилницата е Милош Андоновски
 
На ден 16.04.2018г. во рамките на проектот ,,ИНФОМЛАДИ@КРЕАТИВНИ“, се реализира  работилница по ,,Дигитална фотографија во неконтрилирани услови,, со учениците од СУГС "Никола Карев" - Скопје, ментор на работилницата е Игор Тодоровски. ​
 
Работилница по,,Креативно драмско пишување,, во просториите на   СУГС Гимназија ,,Орце Николов,, - Скопје , која е во рамките на проектот ,,ИНФОМЛАДИ@КРЕАТИВНИ“ . Ментор на работилницата е Милош Андоновски
 
 На ден 10.04.2018г се одржа работилницата по,,Креативно драмско пишување,, во просториите на   СУГС Гимназија ,,Орце Николов,, - Скопје , која е во рамките на проектот ,,ИНФОМЛАДИ@КРЕАТИВНИ“ . Ментор на работилницата е Милош Андоновски
 
Работилница за ,,Стоп Анимација" одржана на ден 05.04.2018г во просториите на средното училиште СУГС ,,Јосип Броз Тито" ментор на работилница е Македонка Тошевски.
 
Работилница за ,,Стоп Анимација" одржана на ден 03.04.2018г во просториите на средното училиште СУГС ,,Јосип Броз Тито" ментор на работилница е Македонка Тошевски.
 
Работилница за ,,Развивање на веб страници и веб апликации преку JavaScript" одржана на ден 02.04.2018 година во просториите на средното училиште СУГС ,,Раде Јовчевски Корчагин" ментор на работилницата е Адмир Хусеини.
 
 На ден 06.04.2018г се одржа работилницата по,,Креативно драмско пишување,, во просториите на средното училиште СУГС Гимназија ,,Орце Николов,, - Скопје , која е во рамките на проектот ,,ИНФОМЛАДИ@КРЕАТИВНИ“ . Ментор на работилницата е Милош Андоновски
 
 Во рамките на проектот ,,Инфо Млади@креативни,, - 2018г. во СУГС "Никола Карев"се одржа работилницата за"Документарна фотографија во неконтролирани услови и портрет",ментор на работилницата е Игор Тодоровски
 
 Се одржа работилницата по,,Креативно драмско пишување,, во просториите на средното училиште СУГС Гимназија ,,Орце Николов,, - Скопје , на ден 03.04.2018г. Ментор на работилницата е Милош Андоновски
 
На ден 01.04.2018г се одржа работилница за ,,Креативно драмско пишување“ во просториите на  средното училиште СУГС ,,Орце Николов“- Скопје, работилницата ја води Милош Андоновски.
 
На ден 31.03.2018г. се одржа работилницата по,,Креативно драмско пишување во просториите на средното училиште СУГС Гимназија ,,Орце Николов,, - Скопје.Ментор на работилницата е Милош Андоновски
 
На ден 02.04.2018г.во просториите на СУГС ,,Никола Карев,, се одржа работилницата по "Документарна фотографија во неконтролирани услови и портрет" ,ментор на работилницата е Игор Тодоровски

 
На ден 28.03.2018г се одржа работилница за ,,Креативно драмско пишување“ во просториите на  средното училиште СУГС ,,Орце Николов“, работилницата ја води Милош Андоновски.
 
Работилницата за ,,Стоп Анимација" се одржа во просториите на средното училиште СУГС ,,Јосип Броз Тито" - Скопје на ден 27.03.2018г во 12:30часот, работилницата ја водеше менторот Македонка Тошевски 
На ден 27.03.2018г се одржа работилница за ,,Развивање на веб страници и веб апликации преку Java Script“ во просториите на средното училиште СУГС Гимназија ,,Раде Јовчевски Корчагин“ - Скопје,  работилницата ја водеше менторот  Адмир Хусеини


 
На ден 24.03.2018г. во рамките на проектот ,,ИНФОМЛАДИ@КРЕАТИВНИ“, се реализира третата по ред работилница по  фотографија со учениците  СУГС "Никола Карев" - Скопје, ментор на работилницата е Игор Тодоровски. ​
 
На ден 22.03.2018г се одржа работилница под наслов ,,Стоп Анимација“ во просториите на средното училиште СУГС ,,Јосип броз Тито“ - Скопје која е во рамки на проектот ИНФОМЛАДИ@КРЕАТИВНИ , работилницата има за цел да ги запознае учениците со стоп анимација која е посебна технологија за изработка на анимирани видеа со помош на рачно изработени модели, куклен театар или манипулиран филм. Ментор на работилницата е Македонка Тошевска.

 

 

 
Одржана работилницата за ,,Развивање на веб страници и веб апликации преку Java Script“ на ден 22.03.2018г во просториите на средното училиште СУГС ,,Раде Јовчески Корчагин“ - Скопје, работилницата ја водеше менторот Адмир Хусеини.

 
На ден 20.03.2018г се одржа работилницата за ,, Развивање на веб страници и веб апликации преку Java Script“ која е во рамките на проектот ,,ИНФОМЛАДИ@КРЕАТИВНИ“, во просториите на СУГС Гимназија ,,Раде Јовчевски - Корчагин“ - Скопје, ментор на работилницата е Адмир Хусеини.

 
На ден 19.03.2018г започна работилницата за ,, Реализирање на софтверски проекти и креирање на функционални веб апликации“ која е во рамките на проектот ,,ИНФОМЛАДИ@КРЕАТИВНИ“, во СУГС Гимназија ,,Раде Јовчевски - Корчагин“ - Скопје, ментор на работилницата е Адмир Хусеини.

 

 
Во рамките на проектот ,,Инфо Млади@креативни,, - 2018г. во СУГС "Никола Карев"се одржа втората работилница за"Документарна фотографија во неконтролирани услови и портрет" ,ментор на работилницата е Игор Тодоровски
 

 
Започна работилницата за изработка на "Документарна фотографија во неконтролирани услови и портрет"
на ден 16.03.2018г. која е во рамките на проектот "Инфо Млади@креативни" во СУГС "Никола Карев",ментор на работилницата е Игор Тодоровски