Ви ги најавуваме следните настани:
ФОЛКЛОРЕН АНСАМБЛ МЕХМЕТЧИК
Концерт на Фолклорен ансамбл „МЕХМЕТЧИК”
СЕВЕРЕН КИПАР

(Во соработка со институт Јунус Емре - Турски културен центар Скопје)