ГАЛЕРИЈА Работилницата за современа кулинарика 30.03.2016г во средното училиште - Лазар Танев