ГАЛЕРИЈА Работилницата за развој на кратко сценарио и снимање на краток филм се одржа на ден 04.04.2016г водена од професорот Небојша Јовановиќ, Во просториите на ЈУ Конгресен центар Александар Македонски - Скопје