ГАЛЕРИЈА Работилницата за мода и костим со учениците од средното училиште - Кочо Рацин