ГАЛЕРИЈА Работилница за современа кулинарика со учениците од средното училиште „Лазар Танев“