ГАЛЕРИЈА Работилница за изработка на макети со учениците од средното училиште „Здравко Цветковски“