ГАЛЕРИЈА ЕВРОПСКА ПРЕСТОЕВРОПСКА ПРЕСТОЛНИНА НА КУЛТУРАТА - МОЖНОСТ ЗА ДОЛГОРОЧЕН РАЗВОЈ НА ГРАДОВИТЕ (28/29. 09. 2017)