Ви ги најавуваме следните настани:
28.02-17
повеќе 

Работилница за Графички дизајн изразување со помош на плакати

23.02-17
повеќе 

Работилница за Моден дизајн и моделирање

23.02-17
повеќе 

Инфо млади @ креативни - 2017