Ви ги најавуваме следните настани:E vo najava
28.02-2019
повеќе 

ИЗВЕШТАЈ ЗА ЗАВРШНА СМЕТКА

ЗА 2017 - 2018 година

 

Допис до Министерство за култура PDF

Извештај 903_PDF

Извештај 603_PDF

Извештај 787 PDF

 

28.02-17
повеќе 

Работилница за Графички дизајн изразување со помош на плакати

23.02-17
повеќе 

Работилница за Моден дизајн и моделирање

23.02-17
повеќе 

Инфо млади @ креативни - 2017