Ви ги најавуваме следните настани:
24.11-15
повеќе 

МАКЕДОНСКИОТ РАДИСКИ ФЕСТИВАЛ

МАРС 2015

24.11-15
повеќе 

МАКЕДОНСКИОТ РАДИСКИ ФЕСТИВАЛ

МАРС 2015

11.11-15
повеќе 

Улични музичари настапија во автобусите низ Скопје
08.11-15
повеќе 
ЦЕНТРАЛ ПАРК-ЗАПАД
02.11-15
повеќе 

FESTIVE MUSIC N.2
02-11-2015